PRIVACY

Privacybeleid Xarmac Systems BV

Deze pagina is op het laatst aangepast op 25 mei 2018

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Xarmac Systems BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat Xarmac niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Xarmac Systems BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


PRIVACY VERKLARING

Hier vindt u de privacy verklaring van Xarmac Systems BV. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Xarmac Systems BV.INLEIDING

In deze verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Ing. Roland Manders
Xarmac Systems BVXARMAC SYSTEMS BV

U leest op dit moment de privacy verklaring van Xarmac Systems BV. Xarmac Systems BV is een ICT (Informatie en Communicatie Technology) dienstverlener die zich richt op het MKB en eindverbruikers. Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen en leveren van ICT.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Xarmac Systems BV verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Xarmac Systems BV, neem dan gerust contact met ons op:

Xarmac Systems BV
Roland Manders (DGA en directeur)
Broekweg 22
5961 JG Horst
Nederland
Tel: +31-77-3982706
Fax: +31-77-3987745
URL: www.xarmac.nl
E-mail: info@xarmac.nl
BTW. Nr. NL8004.25.030.B01 | KVK Nr. 12028694DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoons gegevens verzameld door Xarmac Systems BV. Deze worden hieronder toegelicht.

Versturen van nieuwsbrieven
Xarmac Systems BV stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw NAW (Naam, Adres en Woonplaats gegevens) en Uw e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Xarmac Systems BV. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om uw aan te melden.

Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Xarmac Systems BV via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals Naam, Bedrijfsnaam, E-mailadres, Telefoonnummer en product omschrijving. Deze informatie wordt door middel van een e-mail verstuurd naar de desbetreffende persoon binnen Xarmac Systems BV.

Analytics
De website van Xarmac Systems BV verzameld uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van u website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. De e-mail van Xarmac Systems BV wordt gehost bij Microsoft Cloud Services. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft Cloud Services.

De website en back-ups van de website worden gehost door Xarmac Systems BV zelf. Er worden geen gegevens die u achterlaat op de website van Xarmac Systems BV opgeslagen op een e-mail bericht na waar deze verwerkt worden en verstuurd worden naar de desbetreffende persoon/afdeling.ONTVANGERS

De gegevens die Xarmac Systems BV ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven worden verzonden met de internetdienst MailChimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.

E-mail Hosting
De e-mail van Xarmac Systems BV wordt gehost bij Microsoft Cloud Services. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft Cloud Services.

Backups
De website en back-ups van de website worden gehost bij Xarmac Systems BV. Er worden geen gegevens die u achterlaat op de website van Xarmac Systems BV opgeslagen op een e-mail bericht na waar deze verwerkt worden en verstuurd worden naar de desbetreffende persoon/afdeling.OPSLAG GEGEVENS

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Xarmac Systems BV, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Uw-mailadres en voornaam worden opgeslagen in een database bij MailChimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt u namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@xarmac.nl.

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Xarmac Systems BV via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.BEVEILIGING

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. U gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Xarmac Systems BV of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee stap verificatie. Bij deze twee stap verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Xarmac Systems BV. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Verder zijn deze apparaten met een Antivirus/Antimalware software pakket en een Firewall beschermd.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Xarmac Systems BV privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Daarnaast is het domein van Xarmac Systems BV ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.UW RECHTEN

Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Xarmac Systems BV vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Xarmac Systems BV. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie Kloppen u gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Xarmac Systems BV. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Xarmac Systems BV opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Xarmac Systems BV al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens Wil u niet langer dat uw gegevens bij Xarmac Systems BV vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Xarmac Systems BV niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wit u niet dat Xarmac Systems BV uw gegevens gebruikt? Dan heb u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.UW PLICHTEN

Xarmac Systems BV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang en ondersteunend belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten, service of producten van Xarmac Systems BV via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Xarmac Systems BV de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Xarmac Systems BV met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zult daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Xarmac Systems BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Xarmac Systems BV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Xarmac Systems BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Xarmac Systems BV
Roland Manders (DGA en directeur)
Broekweg 22
5961 JG Horst
Nederland
Tel: +31-77-3982706
Fax: +31-77-3987745
URL: www.xarmac.nl
E-mail: info@xarmac.nl
BTW. Nr. NL8004.25.030.B01 | KVK Nr. 12028694

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@xarmac.nl onder toezending van een kopie ID bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

 

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. De prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Typefouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen verschillen met de werkelijkheid. Op al onze aanbiedingen zijn van toepassing onze leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Venlo Handelsregister nr. 12028694. De produkten blijven het eigendom van Xarmac Systems BV totdat de factuur compleet voldaan is.Copyright © 1991 - 2024 Xarmac Systems BV - Alle rechten voorhouden.